logo_nadirheader7
Home Over Nadir Consult Therapiën Tarieven Contact

Consult

Een eerste consult duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in de eigen omgeving van het dier. Dit betekent dat ik naar u toe kom. Op deze manier ondervindt het dier geen stress van het vervoer en het consult in een vreemde omgeving en heb ik de mogelijkheid ook de omgeving van het dier te bekijken.

Het consult bestaat uit een vragenlijst die ik samen met de eigenaar/verzorger doorneem, onder andere over de geschiedenis van het dier, de klacht, de leefomgeving en voeding. Daarnaast onderzoek ik het dier fysiek, mentaal en energetisch. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen krijg ik een geheel (holistisch) beeld van het dier. Op basis van mijn conclusies worden het behandelplan en advies besproken met de eigenaar.

Na het eerste consult kan een vervolgconsult nodig zijn, dit duurt over het algemeen korter. Ook is er altijd nazorg per telefoon of email mogelijk.

Natuurlijk & Nuchter - Nederland & België